aquarent vattenrening

OM FÖRETAGET

Water Technology är ett företag verksamt inom vattenhantering.
Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig förstås på Aquarents produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: vattenfilter, vattenanalyser, tryckkärl, slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Göteborg, Alingsås, Stenungsund, Uddevalla, Norrköping, Växjö, Kristianstad och Umeå.

 Rådgivning

Oavsett vart i landet du bor erbjuder dig personlig rådgivning i frågor som är relaterade till ditt brunnsvatten! Det kan handla om att hjälpa dig ta en vattenanalys, tyda din analysrapport, ringa in eventuella behov av åtgärd samt vilka vattenreningsprodukter som passar dig och din familj.

På flera orter erbjuder vi rådgivning genom kostnadsfria hembesök. På övriga orter sker detta genom våra specialister centralt.

Aquarents vattenreningsprodukter finns tillgängliga över hela landet!

BOKA

 Lösningsförslag

Behöver du en anpassad vattenreningslösning för dig och din familj?
Det ordnar vi på BAGA! Vi ger dig rådgivning och kommer tillsammans fram till en produktlösning.

BOKA

 Vattenanalys

En vattenanalys ger dig som brunnsägare svar på vilka ämnen som finns i ditt vatten samt i vilka halter de förekommer.

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Att enbart bedöma ett vattens kvalitet utifrån upplevda kriterier räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

De ämnen som man ska analysera är de som rekommenderas av Livsmedelsverket enligt deras ¨Råd om enskild dricksvattenförsörjning¨.

BESTÄLL ANALYS