Rent vatten, på riktigt.

Genom att välja ett vattenfilter från BAGA Aquarent bidrar du till en bättre miljö och sparar dessutom pengar.

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

SE GUIDE

kalkfilter

Vi arbetar hårt för att kontinuerligt ta fram effektivare filter som förbrukar mindre vatten och salt och dessutom är fria från kemikalier

BAGA AquaRent har sedan 1996 konstruerat och byggt vattenreningsanläggningar för framställning av rent dricks-, hushålls-, process- och bevattningsvatten. För att säkerställa kvaliteten och funktionen hos våra produkter så sker all vår utveckling och en stor del av vår produktion i Sverige. Vi arbetar också uteslutande med komponenter från världens ledande leverantörer.

Välkommen till BAGA Aquarent – Rent vatten på riktigt!

VÅRA FILTER

BAGA EDGE VATTENFILTER

Vattenfilter som byggs i Sverige – skapar enkelhet och trygghet för dig!

TRÖTT PÅ MISSFÄRGAT KRANVATTEN?

Har du problem med missfärgade avlagringar, ljus tvätt som missfärgas i en gul ton och badrumsporslin som blir brunt, eller grönt? Kanske kommer det små svarta flagor ur munstycket på vattenkranen och missfärgat vatten som smakar eller luktar annorlunda? Då behöver du ett bra filter.

BAGA Edge är en serie effektiva och driftsäkra vattenfilter som är framtagna för att göra hushållets vatten rent. Vattenfiltren åtgärdar effektivt tekniska och estetiska anmärkningar som visat sig i en vattenanalys.

BAGA Edge finns i ett flertal modeller för olika vattenproblem. Vattenfiltren kombinerar välbeprövad vattenrening med innovativa tekniska lösningar, vilket ger dig som användare pålitlig funktion samt lättskötta vattenfilter för en tryggare och enklare vardag.

Inget brunnsvatten är det andra likt. BAGAs vattenfilter kan användas separat eller i kombination för att möta hushållets behov av rent vatten.

vattenfilter

BAGA SOFT KALKFILTER

För ett mjukare vatten

KALKFILTER / AVHÄRDNINGSFILTER
BAGA Soft är ett kompakt kalkfilter med inbyggd salttank. Filtret gör vattnet mjukare (reducerar kalk) genom en välbeprövad process, jonbytesteknik. Filtret regenererar filtermaterialet med en saltlösning (NaCl) som med automatik spolas ur filtret med sköljvatten vid behov.

Kalkfilter BAGA Soft finns i tre olika storlekar för att passa alla hushåll.

Kalkfilter Avhärdningsfilter

BAGA FLEX VATTENFILTER

Flexibelt vattenfilter

Flex är ett filter utan backspolning och har därför inte heller behov av elanslutning. Beroende på tillämpning kan filtret anslutas för upp respektive nedflödes filtrering, vid uppflödes filtrering lyfts filtermedian kontinuerligt genom vortex-teknik. BAGA Flex är utmärkt att använda vid pH-korrigering och humusfiltrering och fylls då med calcite eller aktivt kol. När filtermedian är förbrukad lyfts kassetten mycket enkelt ur filtret varvid filtermedian byts ut.

Tänk på att alltid montera Mediefälla inuti kassetten vid uppflödes installation.

UV | UV-filter / Bakteriefilter

För ett friskt dricksvatten

UV-Filter

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Med BAGAs bakteriefilter kan du vara säker på att ditt vatten är friskt varje dag!

Bakteriefiltren levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.

UV filter Bakteriefilter

RO | Reverse Osmos

För ett riktigt rent dricksvatten, ett tappställe

BAGA RO finns i flera utföranden och är små och smidiga vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos.
BAGA RO har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.

Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.

OCEAN | Avsaltningsfilter

För ett saltfritt vatten

BAGA Ocean är ett avsaltningsfilter för hela huset (samtliga tappställen), filtret använder vattenreningstekniken omvänd os­mos vilket ger ett riktigt rent vatten för dig och din familj. Filtret reducerar förutom salt även en mängd andra föroreningar, bland annat höga halter av fluorid, nitrit och nitrat.

Filtret är helt kemikaliefritt.

Baga Ocean

VATTENVERK

Flerbostadshus, lantbruk eller samfällighet – BAGA Aquarent har lång erfarenhet av vattenrening i stor skala.

I vårt produktsortiment återfinns såväl standard produkter som ”skräddarsydda” filter för tex. avhärdning, filtrering och desinfektion.

Vi kan hjälpa till med projektering och dimensionering, kontakta oss gärna för ytterligare information.

dricksvattenfilter vattenverk

HÄR HITTAR DU FILTRET SOM LÖSER DITT PROBLEM

MEST EFTERFRÅGADE PRODUKTER:

vattenprov

Analyser

En grävd brunn bör genomgå en kemisk/fysikalisk vattenanalys vart tredje år, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. I grävda brunnar är risken för bakterietillväxt betydligt större än i borrade brunnar, därför bör även en mikrobiologisk vattenanalys också göras i en grävd brunn.
I borrade brunnar är risken betydligt mindre för bakterietillväxt. Däremot bör en kemisk/fysisk vattenanalys samt en radonanalys genomföras för att undersöka halten av Radon.

Kontakta BAGA AquaRent på 044-10 05 23 eller info@bagaaquarent.se så skickar vi provflaskor. Våra vattenanalyser undersöks sedan av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.