UV

Bakteriefilter

UV

För ett friskt dricksvatten

UV-Filter

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Med Aquarents bakteriefilter kan du vara säker på att ditt vatten är friskt varje dag!

Bakteriefiltren levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.

UV filter Bakteriefilter

[dt_products_masonry show_products=”categories_products” mode=”grid” bwb_columns=”desktop:5|h_tablet:3|v_tablet:2|phone:1″ dis_posts_total=”12″ product_rating=”n” category_ids=”30″]
vattenprov

Analyser

En grävd brunn bör genomgå en kemisk/fysikalisk vattenanalys vart tredje år, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. I grävda brunnar är risken för bakterietillväxt betydligt större än i borrade brunnar, därför bör även en mikrobiologisk vattenanalys också göras i en grävd brunn.
I borrade brunnar är risken betydligt mindre för bakterietillväxt. Däremot bör en kemisk/fysisk vattenanalys samt en radonanalys genomföras för att undersöka halten av Radon.

Kontakta AquaRent på 044-10 05 23 eller info@aquarent.se så skickar vi provflaskor. Våra vattenanalyser undersöks sedan av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

VILKET FILTER BEHÖVER JAG FÖR MITT VATTENPROBLEM?

SE GUIDE