UV

Bakteriefilter

UV

För ett friskt dricksvatten

UV-Filter

Bakterier är det vanligaste förekommande problemet i svenska brunnsvatten idag, problemet är vanligast i grävda brunnar. Det finns flera orsaker till att ett vatten kan vara påverkat av bakterier, det är dessutom ett vattenproblem som ofta varierar över tid. Med Aquarents bakteriefilter kan du vara säker på att ditt vatten är friskt varje dag!

Bakteriefiltren levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod.